Medianyheter

Forskning: Städning är lika farligt för kvinnor som att röka ett paket cigaretter

Att städa är tyvärr ett måste om man vill ha det rent och fint. Men enligt ny forskning kan detta vara mycket mer farligt än vad man tidigare vetat om.

Rengöringsprodukterna kan både irritera lungorna och orsaka långvariga förändringar över tid och man kan som exempel utveckla astma. Forskare fann att det var fler kvinnor som städade, som utvecklade astma, mot de som inte städade.

Cecile Svanes, en av forskarna i studien, säger: 
”Även om de kortsiktiga effekterna av rengöringskemikalier på astma blir alltmer väl dokumenterade saknar vi kunskap om den långsiktiga effekten”.

En annan av forskarna Oistein Svanes sa att de till en början var överraskade över resultaten och fortsätter: 

”Men när du tänker på att du drar in små partiklar från rengöringsmedel som är avsedda till att rengöra golvet och inte till dina lungor, kanske det inte är så överraskande trots allt.”

Han och kollegan tycker att man istället ska använda mikrofiberdukar och vatten när man städar något som även uppmanar företagen som utvecklar produkterna att utveckla sådana som man inte kan andas in.

Hur kommer du göra, kommer du att sluta städa eller minska det nu efter det här?

Dela vidare för att visa att det är farligare för kvinnor att städa än män!